Indsamlingsaften Øster Snede

29. marts 2023: Museer inviterer borgerne på jagt efter de glemte historier

Møller, modstandskamp og tro: Museer inviterer borgerne på jagt efter de glemte historier.

Hedensted Kommune rummer mange lokalsamfund med hver deres særpræg, historie og fortællinger. Nogle er aldrig skrevet ned og andre næsten glemt, men nu skal de frem i lyset med projekt ”Din fortælling – Vores historie.

Med inspiration fra DR-programmet ”Skattejagten på museet” inviterer museerne i Glud, Uldum og Hjortsvang nu borgerne med på jagt. En jagt efter både små og store historier om møller, modstandskamp og stærke religiøse strømninger i Hedensted Kommune.

De gode fortællinger ligger nemlig ofte gemt. På støvede lofter, i fugtige kældre eller måske i erindringernes kringelkroge hos dem, der oplevede dem – eller har fået dem fortalt. Måske er de aldrig skrevet ned. Måske er de ufortalte, selvom historierne både kan vække eftertanke, underholde eller bidrage til at binde fortid, nutid og fremtid i lokalområderne sammen.

Det forsøger de tre museer i Hedensted Kommune nu at gøre noget ved, når jagten går ind på de ukendte historier fra lokalområderne i projektet ”Din fortælling – Vores historie. Et nyt fælles formidlingsprojekt, som museerne står bag.

Historierne bliver indsamlet løbende. Blandt andet på seks historie-indsamlingsaftener, som museerne afholder i fællesskab i løbet af vinteren. Her kan borgere møde op og fortælle deres historier om møller, der er gået til, om modstandskampen under besættelsen eller kampen om troen i både byer og landområder.

Her kan man også medbringe historiske genstande, brevudvekslinger, fotos og eller lignende, der relaterer sig til indsamlingens emner og som evt., efter aftale, kan indgå i en udstilling, som skal skabes på baggrund af de nye oplysninger museerne får.

FAKTA

Under emnerne Møller, Modstand og Tro sætter Uldum Mølle Museum, Hjortsvang Museum og Glud Museum nu fokus på Hedensted Kommunes samlede historie.

De tre museer har hver deres fokus for den kommende indsamling, som går i gang
i det nye år:

  • På Uldum Mølle søger Museumsleder og historiker Jacob Hanquist Petersen, historier om de mere end 100 møller, som tidligere lå spredt ud over Hedensted Kommune. Mange ældre husker nok tilbage til dengang, da der var en mølle i hver en landsby, i nogle landsbyer endda flere.
  • På Hjortsvang Museum kigger museumsleder Martin Holm nærmere på den lokale modstandskamp under besættelsen i ”de onde år” 1940-45.
  • På Glud Museum sættes der fokus på tro i Hedensted Kommune –både før og nu. Museumsinspektør Lola Wøhlk Hansen efterspørger fortællinger om grundtvigianere, de stærke jyder, Indre Mission eller andre trosretninger i dit lokalområde som har historiske rødder.

Borgere der kender til historier om en af de møller som ikke længere findes, om modstandsbevægelsen eller kamp for troen i din landsby er velkomne til at kontakte så de tre museumsfolk.

Museerne afholder seks historie-indsamlingsaftner, hvor borgere kan fortælle
deres historie eller medbringe historie genstande, som evt. kan indgå i.

Projektet afsluttes med en foredragsrække i starten af 2024, hvor de tre museumsfolk stiller op til en fælles foredragsrække. Her kommer museerne til at binde knude på projektet med nye lokalhistoriske fortællinger og forhåbentlig en mindre mobil vandreudstilling, som skabes til formålet, med de genstande som borgerne har bragt ind i projektet og som der kan fortælle de mest interessante historier fra.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt: Onsdag den 29. marts 2023 kl. 19.00-21.00
Mødested: Øster Snede Skole, Ribevej 65, Kragelund, 8723 Løsning
Arrangør:
 Glud Museum, Hjortsvang Museum og Uldum Mølle