HK's Lokalhistoriske Samvirke

Vi er en overbygning på lokalarkiverne i kommunen
Mennesker der peger og kigger på gamle fotos

Hvem er I?

Hedensted Kommunes Lokalhistoriske Samvirke (HKLS) er en fælles overbygning på lokalarkiverne i vores kommune.

Hvilke aktiviteter laver i?

  • Driftsmæssigt virker vi som bindeled mellem de enkelte 17 lokalarkiver og kommunen.
  • Vi arrangerer og supporterer kurser for de Frivillige i lokalarkiverne.
  • Vi laver løbende udstillinger af lokalhistoriske emner på tværs af kommunen.
  • Vi afholder et Forårsmøde og et efterårsmøde, hvor vi så er i dialog med de enkelte lokalarkiver.
  • På disse møder har vi så et kulturelt indslag for medlemmerne i lokalarkiverne.
  • Forårsmødet er endvidere vores generalforsamling.

Kontaktoplysninger

Bent Henriksen
Formand
Tlf.: 40 12 90 60
Mail: benthenriksen27@gmail.com