Natur & Ungdom

Hos Natur & Ungdom Hedensted interesserer vi os for natur og friluftsliv på tværs af generationer.
3 personer der sejler i havkajak

Hvem er I?

Natur & Ungdom Hedensted er en lokalafdeling af den landsdækkende børne- og ungdomsorganisation Natur & Ungdom. Vi interesserer os for natur og friluftsliv på tværs af generationer. Derfor er vi også optagede af, at de aktiviteter vi tilbyder retter sig mod hele familien - alle kan være med uanset alder.

Hvilke aktiviteter laver i?

Vi afholder 1-4 arrangementer pr. kvartal, og vil i perioder også tilbyde længere forløb over flere mødegange. Vi har ikke et fast møde-/tilholdssted, men vi flytter arrangementerne rundt indenfor vores lokalområdet.

Hvert år samarbejder vi med Hedensted Kommune, Danmarks Naturfredningsforening samt andre lokale aktører om at afholde 8-9 Blå Flag arrangementer. Det er f.eks. svampefest ved Vejle Fjord, Naturens Dag og kajaksejlads for begyndere. 

Kontaktoplysninger

Bettina Lykke Mikkelsen
Formand Natur & Ungdom Hedensted
Tlf.: 28 94 60 79
Mail: hedensted@nogu.dk
Hjemmeside: https://nogu.dk/lokalforeninger/region-midtjylland/hedensted
Facebook: https://m.facebook.com/noguhedensted/