Sindbjerg Sogns Lokalarkiv

Vi bevarer fortiden for fremtiden
Hestevogn fra gamle dage

Hvem er I?

Foreningens formål er:

  • At fremme og styrke den almene interesse for områdets historie og medvirke til at bevare egnens historiske værdier samt drive et arkiv
  • At indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data uanset medium af ikke statslig herkomst med tilknytning til området, dets borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid
  • At stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter gældende regler for tilgængelighed

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje, og dets forbliven som sådan
garanteres.

Hvilke aktiviteter laver i?

Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forening driver Sindbjerg Lokalarkiv, som har to faste åbningstider i hver måned.

Vi laver byvandringer, lokalhistoriske cykelture og busture. Vi arrangerer foredrag om lokalhistoriske emner.

Kontaktoplysninger

Ole Jørgensen
Formand
Tlf.: 31 90 29 21
Mail: sindbjerglokalarkiv@gmail.com
Hjemmeside: www.sindbjerg-lokalarkiv.dk
Facebook: Sindbjerg Lokalarkiv